GENEL SEKRETERLİKHÜLYA ERMAN AYDOĞAN

Genel Sekreter

hulyaaydogan@soketb.org.tr

0 (256) 518 16 25

Genel Sekreter Borsa Personelinin Sicil Amiridir. Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, personele gerekli emir ,talimatları verir ve çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu üyeleri  tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.