Toprak Analizi Desteği Yeniden Başlıyor

Toprak Analizi Desteği Yeniden Başlıyor

Highslide JS

2016 yılında üretim sezonuna ara verilen Toprak Analizi Desteği  uygulamasında  değişikliğe gidilerek,söz konusu desteğe ilişkin tebliğ  17.09.2017 tarih ve 30183 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Bu yeni modelde toprak analizleri için gerekli olan numuneler;

  • - ​Tohum tarlaya düşmeden, ekimden önce,
  • - 50 dekar ve üzeri parsellerden,
  • - Koordinat belirleyen DATA LOGGER cihazıyla,
  • - ​Bakanlığın yetkilendirilmiş laboratuarların teknik elemanlarınca alınacaktır.

Bu şartlarda alınan numunelere ait analizler için destekleme ödemesi yapılacaktır. ÇKS kayıtlarına göre 50 dekar ve üzeri parsellere gübre desteği ödenebilmesi için toprak analizi yaptırması gerekmektedir. 50 dekardan küçük parseller ise toprak analizi yaptırmak zorunda olmayacak, ancak gübre desteğinden faydalanabilecektir.

Destekleme ödemeleri YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARA analiz başına yapılacaktır. 50 dekardan başlayarak, 50'nin katları içerisinde kalan parsel büyüklükleri için ilave analiz istenecektir.  (Örnek:50 dekar için bir analiz, 70 dekar için 2 analiz, 120 dekar için 3 analiz istenecektir.)

Bunun yanında 50 dekardan küçük parsellere toprak analizi yapılsa dahi laboratuarlara toprak analizi destekleme ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ekte yer alan "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ"e tıklayarak ulaşabilirsiniz.


tebliğ


Tarih : 2017-11-01 / Yer :
Hit : 862