GENEL SEKRETERLİK

HÜLYA ERMAN AYDOĞAN

Genel Sekreter

hulyaaydogan@soketb.org.tr

0 (256) 518 16 25

Genel Sekreter Borsa Personelinin Sicil Amiridir. Genel Sekreter, Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Borsamın iç çalışmalarıyla yazı işleri düzenler ve yönetir, Borsa Personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmaları denetler, Yönetim Kurulu veya Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.Tarih: 12.07.2016
Hit: 2258