İŞTİRAKLERİMİZ


SökeLab

Hakkımızda Söke Ticaret Borsası tarafından kurulan şirketimiz 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında depolarda muhafaza edilmesi planlanan tarımsal ürünlerin analizlerini bilimsel metot ve yöntemlere göre gerçekleştirmektedir. Bu analizler sonucunda elde edilen veriler ışığında kalite kriterleri belirlenen tarımsal ürünlerin sınıflandırılması laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilir ve ürünlerin güvenli biçimde depolanması için lisanslı depoya sevk edilmesi sağlanmaktadır. Şeffaflık, bilimsellik, dürüstlük ve çağdaşlık ilkelerini temel prensip edinmiş Söke Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Ltd. Şti., T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı Yetkili Sınıflandırıcı Lisansına sahip yetkili sınıflandırıcı olarak hizmet vermektedir.
SökeLab Web Sitesi


 

Bmlidas

Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi, Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları, Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması, Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması, Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması, Üretimde ve fiyatlandırmada devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması, Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi, Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması, Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini, Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması, Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi, Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması, Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması, hedeflenmiştir.
Bmlidas Web Sitesi