ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ


 
 • 5174 Sayılı Kanun gereğince, Söke Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.
   

 • Yıllık Aidatların son ödeme günü,
  1. Taksit 30 HAZİRAN
  2. Taksit 31 EKİM
   

 • Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır.
   

 • Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.