YILLIK AİDAT


Söke Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

 

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2020 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derecesi Kayıt Ücreti Yıllık Aidat
1. Derece 340,00 TL 340,00 TL
2. Derece 330,00 TL 330,00 TL
3. Derece 320,00 TL 320,00 TL
4. Derece 310,00 TL 310,00 TL
5.Derece 300,00 TL 300,00 TL

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.